Lid worden

Kennismaking

Alvorens je lid wordt, biedt Volleybalvereniging Wordt Kwiek je de moge­lijk­heid om een aantal trainingen kos­teloos bij te wo­nen.

Je kunt hiervoor con­tact opnemen met het secretariaat:

Zij zal je komst aan de betreffende trainer(ster) doorgeven. Op deze trainingen kun je met Wordt Kwiek kennismaken en vast iets van de sfeer proeven. Als je na deze zogenaamde proeftrainingen besluit om lid te worden, vul je het inschrijffor­mu­lier in dat je van de trainer(ster) hebt ontvan­gen. Je gegevens worden door de ledenadministratie verwerkt en doorgege­ven aan de penningmeester. Na verloop van tijd ontvang je dan bericht over de beta­ling van de contributie.